سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نحن اقرب من حبل الورید

خدایا شکرت که من کور بی بصیرت رو از شر دنیا و آدمهای بدش حفظ میکنی. خدایا از تو ممنونم که مرا از خروجی های صدق (اللهم ادخلنا مدخل صدق و اخرجنا مخرج صدق و انصرنا بسلطانک مبین)عبور و فرار میدهی. خدایا شکر که هیچوقت رهایم نکرده ای و منتی هم نداشته ای.  دوستان  بد را از من جدا کن مردم بد را از من دور بدار. بین من و حسودان و کینه ورزان حجابی شو تا در من طمع نبندند که مرا توان و قدرتی نیست مگر آنچه تو عطا فرمایی. خدایا گامهایم را استوار کن و هر گونه لغزشی را از من دور کن. خدایا به من قلب سلیم عطا فرما گوش و چشم وزبان و دست و پایم را از گناه و معصیت حفظ کن و به من قدرت مقابله با بدیها و ناحقی ها را بده. کمکم کن آنی بشوم که تو میخواهی. به من اعتماد به نفسی بر پایه ایمان راستین به ذات خودت مرحمت کن . امشب شب اول ماه مبارک رمضان است. حفظم کن از دروغ و دو رویی و تظاهر و هویدا نمودن اسرار. آمین.


ارسال شده در توسط محمد محمودی